27 januari 2014

Mag een kopie van de representatiebrief worden overgemaakt aan de voorlopige bewindvoerder?

De problematiek van het beroepsgeheim van de commissaris ten aanzien van een bestuurder wordt in punt 190 van de ICCI-brochure 2009/2 Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor geanalyseerd (Brugge, die Keure, 2009, p. 92):

 

De bestuurder heeft recht op een antwoord op zijn vragen die hij stelt ter gelegenheid van een vergadering van de raad van bestuur; hij zou niet de mogelijkheid hebben om voor zijn persoonlijke informatie onderzoekingen te doen in de diensten van de vennootschap. Indien de raad van bestuur aan de commissaris vragen of verzoeken tot bevestiging overmaakt, zal de commissaris hieraan normaal gezien gevolg geven, voor zover deze onderzoekingen deel uitmaken van zijn opdracht.


Dezelfde benadering moet worden gevolgd wanneer één of meerdere bestuurders aangesteld worden om te handelen in naam van de raad van bestuur.”.

 

Concreet kan de voorlopige bewindvoerder belast worden met het volledig beheer (B. Tilleman, “De voorlopige bewindvoerder, een laatste toevlucht” in Blokkeringssituaties in naamloze vennootschappen - De voorlopige bewindvoerder, een laatste toevlucht, Studies IBR, 1994, p. 53 , nr. 13).

 

Bijgevolg zijn is het ICCI van oordeel dat hetzelfde principe van toepassing is op de voorlopige bewindvoerder.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.