26 april 2021

Mag of moet de commissaris, aangesteld in een vennootschap met een ondernemingsraad, vragen beantwoorden die rechtstreeks aan hem vanuit het nationaal secretariaat van de vakbond werden gesteld  met betrekking tot de ingevulde sociale balans van de vennootschap waarvoor de commissaris de economische en financiële informatie (EFI) heeft geattesteerd?

 

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

   

  Mag of moet de commissaris, aangesteld in een vennootschap met een ondernemingsraad, vragen beantwoorden die vanuit het nationaal secretariaat van de vakbond werden gesteld, rechtstreeks aan de commissaris, met betrekking tot de ingevulde sociale balans van de vennootschap waarvoor de commissaris de economische en financiële informatie (EFI) heeft geattesteerd.

   

   

  Volgens het nationaal secretariaat van de vakbond zou namelijk de verdeling van de loonkosten tussen man en vrouw foutief zijn ingevuld, op basis van een redelijkheidsanalyse die ze zelf hebben gedaan. Het verschil is zeer gering, maar zij kunnen hierdoor geen vaststelling doen of voldaan werd aan de wetgeving loonkloof. De vakbond vraagt de medewerking van de commissaris om de foutieve voorstelling van de gegevens zichtbaar te maken, de werkgever daarop aan te spreken en hun brief tevens te beantwoorden.

   

  Mag of moet de commissaris rechtstreeks antwoorden aan de vakbond, aangezien de commissaris de vertrouwelijkheid dient te respecteren en enkel een mandaat heeft ten aanzien van de algemene vergadering en leden van de ondernemingsraad? Wat is een deontologisch gepaste reactie van de commissaris in deze casus?

   

 2. Deze vraagstelling kadert wellicht in een algemeen schrijven van het nationaal secretariaat van de vakbond aan de bedrijfsrevisoren inzake het nazicht door de commissaris van de sociale balans.

 

Gelet op het beroepsgeheim mag men als commissaris hieromtrent niet antwoorden aan het nationaal secretariaat van de vakbond.

 

Het IBR zal deze problematiek behandelen in het kader van de herziening van de norm ondernemingsraad. De openbare raadpleging zal zoals voorzien door artikel 31 van de wet van 7 december 2016 worden gelanceerd vóór het einde van dit jaar.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.