1 april 2020

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren publiceerde in 2018 zijn Audit Ambassador Compass, een gebruiksvriendelijk 'kompas' waarmee u uw klanten kan begeleiden doorheen de verschillende fases in de certificeringsopdracht van de jaarrekening.

De Audit Ambassador Compass is een marketing - en communicatietool  met gidsen, technische fiches, themafiches en checklists,enz., die u als bedrijfsrevisor zullen helpen tijdens besprekingen met uw klanten en die deze klanten een wegwijs zullen maken in elke fase van de certificeringsopdracht van de jaarrekening. Aan de hand van deze documenten zal uw klant voor elke fase van de opdracht (genummerd van 1 tot 5) een duidelijk beeld krijgen van de voortgang van het uitgevoerde werk en de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor.

Zoals u weet is het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing sinds 1 januari 2020. In deze context, heeft het IBR het nuttig geacht om het Audit Ambassador Compassbij te werken. Het gaat voornamelijk om het in overeenstemming brengen van deze marketing - en communicatietool zowel vormelijk als juridisch.


Download de volledige versie van de Audit Ambassador Compass (ZIP file - update maart 2020 - login vereist)

Download de Audit Ambassador Compass als PDF versie zonder Powerpoint en Check-lists (update maart 2020)

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.