30 september 2015

Door het Hof van Cassatie werd onder meer de schending aan van artikel 510 Venn.W. verworpen. Het Hof oordeelt dat "het belang van een vennootschap wordt bepaald door het collectief winstbelang van haar huidige en toekomstigeaandeelhouders". Hiermee wordt aangegeven dat het vennootschapsbelang ook gericht is op de continuïteit van de onderneming en aldus op een dynamische en toekomstgerichte wijze moet worden ingevuld.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.