26 juni 2014

Uit deze bepalingen en de· wetsgeschiedenis blijkt dat de Commissie van Beroep die het beroep tegen de beslissing van de Raad van het Instituut tot het opleggen van de sanctie van de terechtwijzing beoordeelt, over een ruime bevoegdheid beschikt om deze sanctie te hervormen of te bevestigen, dan wel een tuchtsanctie in de plaats kan stellen, dit laatste met unanimiteit. Deze bevoegdheid houdt in dat de Commissie van Beroep kan oordelen dat een terechtwijzing niet angewezen is; ook al acht zij de feiten bewezen.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.