1 december 2015

Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

 

 

Het betreft een jong bedrijf dat reeds twee jaar producten verkoopt aan de bio- en natuurvoedingswinkels in België. De verkoop loopt goed en gaat gestaag vooruit.

 

 

Er wordt nog niet break-even gedraaid en om dit te doen zou men de omzet moeten kunnen verdubbelen. Dit gaat nog enige tijd duren en zo zou het bedrijf graag eens door een neutraal persoon laten uitzoeken hoe lang het verstandig is om voort te doen. Kunnen de schulden die zijn gemaakt en nog zullen worden gemaakt, worden afbetaald? Is het mogelijk om bij een bedrijfsrevisor ten rade te gaan?

 

Hoe verloopt zoiets en wat zou ongeveer de kostprijs zijn?

 

In eerste instantie kan het ICCI bevestigen dat een bedrijfsrevisor adviesopdrachten kan uitoefenen in vennootschappen en verenigingen op voorwaarde dat hij geen controleopdrachten uitvoert in dezelfde entiteit.

 

De lijst van bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van het IBR kan worden geraadpleegd op de website www.ibr-ire.be, onder de rubriek “Openbaar register”.

 

Ten slotte wenst het ICCI te vermelden dat elke tarifering van de prestaties van een bedrijfsrevisor verboden is omdat zij zou indruisen tegen de regels inzake mededinging. Daarom kan het ICCI geen indicatie geven met betrekking tot een prijsvork voor een specifieke opdracht. De erelonen van de bedrijfsrevisor hangen in de eerste plaats af van het aantal uren dat hij/zij aan de opdracht besteden alsook van het gehanteerde uurtarief.

 

Dit laatste varieert op zijn beurt naargelang de graad van complexiteit van de opdracht, het niveau van kennis en ervaring nodig om de opdracht uit te voeren, alsook van andere elementen zoals de risico’s verbonden aan de opdracht en/of de notoriëteit van de bedrijfsrevisor.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.