Actueel

 

COVID-19: Webinars blijven de norm tot eind 2020

22 juni 2020

485 views

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

Update

9 juni 2020

3046 views

FAQ COVID-19: Houden van de ondernemingsraad

Update

18 mei 2020

1164 views

Laatste adviezen

20 augustus 2020

Geruisloze partiële splitsing – revisoraal verslag over inbreng in natura

Dient er een revisoraal verslag over de inbreng in natura te worden opgesteld bij een geruisloze partiële splitsing in de mate dat er geen kapitaalsverhoging is in het kader van deze verrichting?

6 augustus 2020

Elektronische handtekening bijzondere wettelijke opdrachten

Kunnen revisorale verslagen van bijzondere opdrachten via een digitale/elektronische handtekening (bv. eID) worden ondertekend waarbij deze beschikbaar dienen te zijn bij de notariële akte en door de notaris ter griffie in origineel worden neergelegd?

14 juli 2020

Mechanismen van controle op de onafhankelijkheid van commissarissen

Welke mechanismen van controle op de onafhankelijkheid van commissarissen van een niet-genoteerde vennootschap bestaan er, die echter overeenkomstig de sectorspecifieke wetgeving (elektriciteitswet) een auditcomité moet hebben? Moet een onafhankelijkheidsverklaring worden afgeleverd aan het auditcomité?

2 juli 2020

IFIC – loonjaarafsluiting boekhouding 2019 in woonzorgcentra e.a.

De volgende situatie wordt beschreven.
Enkele maanden geleden werd reeds de vertraging in de digitale maandfacturatie van de woonzorgcentra aangekaart.
Thans is er een ander element waar private woonzorgcentra mee worden geconfronteerd, namelijk het in voege treden van IFIC vanaf november 2019. 

24 juni 2020

Oud-aandeelhouders – Beroepsgeheim van bedrijfsrevisor

Mogen oud-aandeelhouders van een vennootschap contact opnemen met de commissaris en hem informatie vragen over bepaalde rekeningen en de proef- en saldibalansen?

22 juni 2020

Ontbinding en vereffening in één akte – neerlegging van jaarrekening bij de NBB

Neerlegging van de jaarrekening bij de NBB over de periode van 1 januari 2020 – 27 maart 2020 ingeval van ontbinding en vereffening in één akte die kort na de goedkeuring van de jaarrekening gebeurt

Boeken

17 december 2019

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

2019-02

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

Rechtspraak

10 augustus 2020

Raad van State 26 juni 2020 (Arrest nr. 247.922) - Nietigverklaring artikel 19, § 1 KB UBO

In zijn arrest van 26 juni 2020 vernietigt de Raad van State de meldingsplicht in artikel 19, § 1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Deze bepaling verplichtte alle onderworpen entiteiten zoals de bedrijfsrevisoren om de Administratie van de Thesaurie via elektronische weg op de hoogte te brengen van eventuele verschillen tussen de informatie in het UBO-register en de informatie waarvan zij kennis hebben.

26 februari 2020

Jugement du 16 décembre 2019 du Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi

Le gérant d'entreprise n’est pas à titre personnel une entreprise et, sans que le tribunal ait à examiner plus avant les conditions de la faillite, il ne peut être déclaré en faillite. 

19 februari 2020

Hof van Cassatie 16 januari 2020 (C.19.0096.N/3)

Waardering van aandelen bij de vordering tot uitsluiting