Wat is een model-document?

Deze modeldocumenten hebben tot doel om de bedrijfsrevisoren praktische werkinstrumenten te bieden voor de uitvoering van hun opdrachten of hun interne organisatie. Deze werkinstrumenten zijn dus modellen of voorbeelden die moeten worden aangepast aan elke afzonderlijke situatie.

18 juni 2019

Voorbeeld opdrachtbrief - ISA 210

Update Duitse modellen - 10/02/2020

11 oktober 2019

Modellen van bijzonder bestek - commissarismandaat

 Update 31 januari 2020

26 november 2019

Tools voor een efficiënte ISA-audit

21 november 2018

Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - v 0.4-versie 2019

update 26 november 2019

5 november 2019

Audit Ambassador Compass

Een handige tool waarmee u uw klanten kan begeleiden doorheen de verschillende fases in de certificeringsopdracht van de jaarrekening

12 september 2019

Modelverslagen prudentiële rapportering NBB - versie 12 september 2019

12 september 2019

Modelverslagen prudentiële rapportering FSMA - versie 12 september 2019

6 september 2019

Handleiding interne procedures inzake antiwitwassen

6 september 2019

Compendium antiwitwassen

8 juli 2019

Voorbeelden van bevestigingsbrieven - gemeenschappelijke norm controle van KMO's

19 juni 2019

Werkinstrument budgettering van uren

Update 19/6/2019

23 mei 2019

Voorbeelden van opdrachtbrieven - gemeenschappelijke norm controle van KMO's

23 mei 2019

Verslag over de geconsolideerde jaarrekening van de politieke partij [X]

Update mei 2019

31 maart 2019

Commissarisverslagen

Update maart 2019

10 januari 2019

Model van brief voor het verlenen van toegang tot de werkdocumenten van de voorganger

8 januari 2019

Pack Petites Entités - Kleine Entiteiten (PE-KE) versie 4.0 en Case Study

11 december 2018

Algemeen contractueel kader voor prestaties

17 juli 2018

Voorbeeld opdrachtbrief EMIR

18 april 2018

Aandachtspunten inzake toepassing van de ISA's bij de controle van vennootschappen actief in de diamantsector

15 maart 2018

Bevestigingsbrieven

6 maart 2018

Voorbeeld opdrachtbrief NGO

2 maart 2018

Revisorale voorbeeldverslagen inzake single audit

12 februari 2018

Typische statutaire clausules bedrijfsrevisorenkantoor

21 december 2017

KAM reporting in the UK: a descriptive analysis 2013-2016

20 december 2017

Compendium publieke sector

9 november 2017

The Auditor and Prospectus and other Related Engagements

9 november 2017

Voorbeeld van overdracht van schuldvordering

9 november 2017

Overzicht van de boekhoudstandaarden voor overheden (IPSAS)

9 november 2017

Update - ISA checklists en templates

9 november 2017

Standaardclausules inzake bemiddeling

9 november 2017

Comfort letter - patronaatsverkIaring

9 november 2017

Voorbeeldverslagen WCO

9 november 2017

Checklist IT audit geïntegreerd in de controle-aanpak van KMO's

9 november 2017

ESR - Classificaties

9 november 2017

Voorbeeldverslagen van de commissaris van beheersvennootschappen van auteursrechten

9 november 2017

Revisorale voorbeeldverslagen inzake BBC

9 november 2017

European Foundation Centre Principles of Good Practice

9 november 2017

Belangrijkste in de ISA's opgenomen toepassingsgerichte en overige teksten die betrekking hebben op kleine entiteiten

15 november 2017

Voorbeeldverslag NGO gesubsidieerde uitgaven

9 november 2017

Tool - Risicogerichte controleaanpak in diverse sectoren