Date jeudi 14 septembre 2023 - 12:30 -17:00
Lieu Square Brussels (Coudenberg 3 - 1000 Brussels)

Dag van het Revisoraat  14.09.2023

De controle van de duurzaamheidsverslagen (ESG):

een onmisbare schakel in de strijd tegen greenwashing

Square Brussels, Coudenberg 3, 1000 Brussels

 

12u30-13u45          Walking lunch onthaal VIPs

 

Plenair vergadering

De plenaire vergadering zal worden gemodereerd door Inge Vanbeveren, Adjunct Secretaris generaal van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

13u45-14u00         Inleiding door Patrick Van Impe, Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

14u00-14u20         Overzicht van het Greendeal-kader van de EU door Mark Vaessen, Voorzitter Accountancy Europe

14u20-15u05         Presentatie van klimaatkwesties door Pieter Boussemaere, Auteur en Docent klimaat & wereldgeschiedenis aan de Vives Hogeschool in Brugge & Kortrijk

15u05-15u25         Duurzaamheidsverslaglegging: de stand van zaken op Europees niveau (ESRS) door Patrick de Cambourg, Voorzitter EFRAG Sustainability Reporting Board

15u25-15u40         Koffiepauze

15u40-16u40     Debat over ESG-verslaggeving en auditing, gemodereerd door Marc Bihain, Secretaris generaal IBR in aanwezigheid van een panel van bedrijfsleiders [namen te bevestigen]

-        Luc Vansteenkiste, Voorzitter van EuropeanIssuers en lid van EFRAG

-        Marc Daelman, Bedrijfsrevisor, Ondervoorzitter van IBR Commissie ESG

-        Sandra Gobert, CEO van Guberna

16u45-17u00           Toespraak van Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

17u00-17u15           Afsluiting Patrick Van Impe, Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

17u15-18u30           Slotreceptie


_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Journée du Révisorat - 14.09.2023

L'audit des informations de durabilité (ESG) :

 un maillon indispensable dans la lutte contre le greenwashing

Square Brussels, Coudenberg 3, 1000 Brussels

 

12h30-13h45         Walking lunch et accueil des invités

 

Séance plénière

La séance plénière sera animée par Inge Vanbeveren, Secrétaire général adjointe de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE)

 

13h45-14h00        Introduction par Patrick Van Impe, Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE)

14h00-14h20     Présentation générale du cadre européen (EU Green Deal) par Mark Vaessen, Président Accountancy Europe

14h20-15h05        Présentation des enjeux climatiques par Pieter Boussemaere, Auteur et Professeur d'histoire du climat et du monde au Vives University College à Bruges et Courtrai

15h05-15h25         Le reporting des informations de durabilité : état de la question au niveau européen (EFRAG) par Patrick de Cambourg, Président EFRAG Sustainability Reporting Board

15h25-15h40        Pause-café

15h40-16h40       Débat sur le reporting ESG et l’audit modéré par Marc Bihain, Secrétaire général de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises en présence d’un panel de chefs d’entreprises [noms à confirmer] :

-        Luc Vansteenkiste, Président de European Issuers et membre de l’EFRAG

-     Marc Daelman, Réviseur d’entreprises, Vice-président de la Commission ESG de l’IRE et Président du jury des Awards for Best Belgian Sustainability Reports

-        Sandra Gobert, CEO de Guberna

16h45-17h00      Allocution ministre de Zakia Khattabi, Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement Durable et du Green Deal

17h00-17h15        Conclusion par Patrick Van Impe, Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises

17h15-18h30        Réception de clôtureDocumentation