16 augustus 2016

2016-2
ISBN: 9789046608289

Naast de wettelijke audit van de jaarrekening heeft de wetgever, onder meer in het Wetboek van vennootschappen, aan de bedrijfsrevisor een aantal andere wettelijke opdrachten gegeven. De naleving van de regels inzake onafhankelijkheid en objectiviteit in de revisorale plichtenleer staan hierbij centraal en zijn doorheen de afgelopen decennia als het ware verworden tot het DNA van de bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor is een unieke observator van het economisch leven, zowel op grond van zijn specifieke kennis van de micro-economische werkelijkheid, als op grond van zijn onafhankelijkheid ten overstaan van de eigen belangen van de actoren. Hij is goed geplaatst om adviezen van algemene strekking uit te brengen die een werkelijke waarde voor de stakeholders betekenen. De regelmatige contactneming met de bedrijfsrevisor door rechters van de rechtbanken van koophandel zijn hiervan een bewijs.

De met het beroep van bedrijfsrevisor verenigbare gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten zijn uiteenlopend en betreffen onder meer de volgende opdrachten die achtereenvolgens worden behandeld: gerechtsdeskundige, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder, gerechtsmandataris, ondernemingsbemiddelaar, toegevoegd curator, rechter in sociale zaken, rechter in handelszaken, arbiter en bindende derdenbeslisser, bemiddelaar en speciaal commissaris.

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive summary (NL)

Executive summary (FR)

Executive summary (EN)

Hoofdstuk 1   Inleidende beschouwingen

Hoofdstuk 2   Gerechtsdeskundige

Hoofdstuk 3   Vereffenaar

Hoofdstuk 4   Voorlopige bewindvoerder

Hoofdstuk 5   Gerechtsmandatarissen

Hoofdstuk 6   Ondernemingsbemiddelaar: onbekend of onbemind?

Hoofdstuk 7   Curator

Hoofdstuk 8   Rechter in sociale zaken

Hoofdstuk 9   Bedrijfsrevisor, rechter in handelszaken bij de rechtbanken van koophandel

Hoofdstuk 10 Scheidsrechter en derdenbeslisser

Hoofdstuk 11 Bemiddelaar

Hoofdstuk 12 Speciaal commissaris