Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Werden de algemene controlenormen opgeheven na de invoering van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België?

okt 16, 2017, 10:37
ogTitle : Werden de algemene controlenormen opgeheven na de invoering van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België?
ogDescription :
Published date : jun 19, 2015, 00:00

De algemene controlenormen werden enkel opgeheven door de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België voor wat de opdrachten betreft die worden beoogd door de ISA's, zijnde de opdrachten tot de controle van financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht (beoordeling) van financiële informatie.

Categories :
  • toepassing van de ISA's en de ISRE's