Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Wat wordt verstaan onder onthoudende verklaring?

okt 16, 2017, 14:17
ogTitle : Wat wordt verstaan onder onthoudende verklaring?
ogDescription :
Published date : mei 15, 2015, 00:00

De commissaris is niet in staat om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen teneinde te concluderen of de jaarrekening als geheel vrij is van een afwijking van materieel belang. Bovendien beschouwt de commissaris de mogelijke effecten op de jaarrekening van deze beperking zowel als van materieel belang voor, als van diepgaande invloed op, de jaarrekening. Overeenkomstig paragraaf 22 van ISA 570 en de paragraaf 13 (b) (ii) van ISA 705 brengt de commissaris een oordeelonthouding tot uitdrukking (zie publicatie ICCI 2013-3, Het commissarisverslag, Antwerpen, Maklu, 2013, p. 107-108).

Categories :
  • commissarisverslag