Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Loopt de commissaris die ontslag neemt vóór het verstrijken van zijn mandaat van drie jaar, sancties op wanneer hij geen gewichtige persoonlijke redenen kan aanvoeren?

okt 16, 2017, 14:01
ogTitle : Loopt de commissaris die ontslag neemt vóór het verstrijken van zijn mandaat van drie jaar, sancties op wanneer hij geen gewichtige persoonlijke redenen kan aanvoeren?
ogDescription :
Published date : mei 15, 2015, 00:00

Er moet worden verwezen naar punt 3.13. (p. 64) van IBR Studie, 2004, De vennootschap en haar commissaris, die kan worden geraadpleegd op de website van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren:

Dit punt bepaalt immers: “Het gebrek aan motivering van het ontslag kan leiden tot de aansprakelijkheid van de commissaris en eventueel tot tuchtrechtelijke sancties.

Een onregelmatig ontslag door de commissaris kan eventueel schade veroorzaken die bijvoorbeeld voortvloeit uit bijkomende formaliteiten om een nieuwe commissaris te benoemen. De vennootschap zou schadeloosstelling kunnen eisen.

Categories :
  • ontslagname door commissaris