Datum woensdag 14 september 2022 - 13:30 -17:00
Locatie DE MONTIL (Moortelstraat 8, 1790 Affligem-Essene)
MANNEKENS Marleen

  

Workshop 

Deze workshop heeft als doel te reflecteren over de implementatie van de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden van de door het IBR ontwikkelde normen en technische nota’s voor het toepassen van het WVV in het kader van de bijzondere opdrachten. 

De denkoefening zal zich vooral toespitsen op de uit te voeren werkzaamheden en de bijzonderheden die zich kunnen voordoen in het kader van opdrachten met een redelijke mate van zekerheid (vereffening, ingebrachte goederen in natura, staten van fusie/vereffening van verenigingen, enz.), of met een beperkte mate van zekerheid (omzetting, uitgifte/wijziging van rechten verbonden aan effecten, testen in het kader van uitkeringen, belangenconflicten bij genoteerde vennootschappen, enz.). 

Om zoveel mogelijk debat en reflectie mogelijk te maken over de moeilijkheden/aandachtspunten die in het kader van de bijzondere opdrachten worden ondervonden, worden de deelnemers verzocht om vooraf aan de spreker de gevallen en vragen voor te leggen die zij tijdens de workshop behandeld zouden willen zien of deze tijdens de workshop te willen voorleggen.

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Documentatie