Datum donderdag 24 november 2022 - 14:00 -16:00
Locatie Online
DIERICK Felice

PHILIPS Sarah

 

Het doel van deze webinar betreft het verwerven van inzichten in het wettelijk kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, alsook de praktijktoepassingen van deze verplichtingen door de bedrijfsrevisoren. 

Aan de deelnemers zullen praktische situaties worden voorgelegd, die met name betrekking zullen hebben op de identificatie van de klant, van zijn uiteindelijke begunstigden alsook de opvolging van atypische verrichtingen die kenmerkend kunnen zijn voor witwas- of terrorismefinancieringsdelicten. 

De deelname aan de webinar is beperkt tot personen die door de ondernemingen zijn aangewezen als verantwoordelijke voor de toepassing van de anti-witwaswet (compliance officer) en personen met ervaring of een goede kennis van de antiwitwaswetgeving. 

Deze laatsten kunnen bij deze gelegenheid hun ervaring uitwisselen en zo de inhoud van de webinar verrijken voor alle deelnemers. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

 

Documentatie