Datum woensdag 6 oktober 2021 - 14:00 -17:00
Locatie Online
SCHOCKAERT Dries

In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten "modified opinions" (oordeel met voorbehoud, afkeurend oordeel, oordeelonthouding) en de redenen daarvoor (bijzondere aandacht wordt  gegeven aan de problematiek van de continu├»teit). Tevens wordt uitgelegd welke bijkomende paragrafen in het commissarisverslag moeten worden toegevoegd in functie van de omstandigheden van de controle (paragraaf ter benadrukking, overige aangelegenheden paragraaf). Telkens worden vele concrete voorbeelden voorbeelden gegeven zoals verwerkt in het Boek "Het Commissarisverslag" (ICCI, laatste editie van het moment).

Door uw inschrijving voor dit seminarie verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden.

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

De opname van deze opleiding zal na afloop alleen door de deelnemers te bekijken zijn

Documentatie