Datum donderdag 10 december 2020 - 14:00 -16:00
Locatie -
VERDINGH Yves

Bij deze uiteenzetting wordt stilgestaan bij een aantal topics in de vennootschapsbelasting die van belang zijn voor de bedrijfsrevisor. Naargelang het belang en de actualiteit kunnen dit adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zijn, dan wel wetswijzigingen, rechtspraak en/of administratieve standpunten.

Ook kunnen bepaalde onderwerpen grondiger worden uitgediept, steeds met een praktische invalshoek als uitgangsbasis. De presentatie zal gebeuren aan de hand van een slidespresentatie, die de nodige verwijzingen bevat naar bijkomende documentatie.

Documentatie