Datum dinsdag 10 oktober 2023 - 09:00 -11:00
Locatie Online
HEMSCHOOTE Piet

In het kader van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, is het nuttig om de praktische problemen en vragen die zich naar aanleiding van deze wetgeving stellen inzake de verplichtingen met betrekking tot de deontologie en de onafhankelijkheid grondig te onderzoeken. Deze aspecten zullen worden behandeld aan de hand van een analyse van praktische toepassingsgevallen, met als doel te wijzen op de meest recente interpretaties of standpunten die, zowel op Europees als op Belgisch vlak, naar voren komen.

Voor deze webinar is het aangewezen dat de deelnemers over een voorafgaande kennis van de deontologie beschikken.

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis.
Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op 
onze website.

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars)

Documentatie