Datum woensdag 27 september 2023 - 09:00 -12:30
Locatie Online
PATTYN Serge

Is waarderen kunst? Of is het wetenschap? Of nog iets anders? Of is het een combinatie van tal van zaken?

Eén ding is zeker: over het waarderen van ondernemingen is al heel wat inkt gevloeid. Dit seminarie zal waardering, of nog beter; de waarderingsoefening, tot zijn essentie terugbrengen.

Uiteraard zal aandacht besteed worden aan de verschillende methodes die kunnen gehanteerd worden om een onderneming te waarderen - waarbij elke methode haar voor- en nadelen heeft die een bepalende rol kunnen spelen bij deze of gene waardering:

-        De waardering op basis van (eigen) vermogen

-        De waardering op basis van vrije cash flows

-        De waardering op basis van rendement

-        Vergelijkende methodes


Deze opleiding zal ook stil staan bij in de praktijk vaak voorkomende dilemma’s die de waardering, al dan niet terecht, kunnen beïnvloeden. Dit moet toelaten de waardering ook als een evenwichtsoefening te benaderen inzake risico’s en opportuniteiten.

-        Wat met minderheids- of meerderheidsparticipaties, enz.

-        Wat zijn de meest voorkomende valkuilen bij het waarderen van een onderneming?

-        Wat met de waardering van een (doorgaans kleinere) KMO?

-        Hoe stel je op oordeelkundige wijze een goed waarderingsverslag op?

-        De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis.
Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website.

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars)

Documentatie