Datum woensdag 25 november 2020 - 10:00 -16:00
Locatie -
DE SMEDT Emiel

We bespreken de actualiteit inzake fiscaliteit en boekhoudrecht, specifiek toegepast op de not-for profit sector. De fiscale behandeling van de not-for profit ondernemingen kent een aantal zeer specifieke topics. Onder meer het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (inzake bvb. de belastbaarheid onder de vennootschapsbelasting), maar ook een aantal recente uitspraken van fiscale rechtbanken (inzake bvb. de vrijstelling van onroerende voorheffing) geven ons interessante topics om dit deel te stofferen. 

Daarnaast staan er ook op het vlak van het boekhoudrecht specifiek voor not-for profit ondernemingen wijzigingen op de agenda die onder meer voortvloeien uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het KB van 21 oktober 2018 tot uitvoering van het wetboek van Economisch recht. Zo komen er o.a. nieuwe jaarrekeningschema’s op ons af en volgen we de specifieke adviezen van de commissie voor boekhoudkundige normen op. 

We trachten al deze topics zoveel als mogelijk te behandelen vanuit cases uit de praktijkervaring en passen ons programma uiteraard aan aan de voortdurende evolutie van het fiscale en andere aangelegenheden die verband houden met verenigingen en stichtingen.

Documentatie