Datum donderdag 8 september 2022 - 14:00 -16:30
Locatie Online
WYCKAERT Marieke

 

Het WVV is inmiddels goed ingeburgerd. Het bestendigde deels het bestaande recht, maar reikt de praktijk ook talloze nieuwe mogelijkheden aan, onder meer op het vlak van bestuur van vennootschappen. Hier en daar werden regels ook aangescherpt of bijgestuurd. 

Deze webinar biedt u een volledig beeld van de bestaande bestuursmodellen in de NV, de BV en de CV. Verder wordt aandacht besteed aan de precieze rol van een bestuurder en een bestuursorgaan, hun aansprakelijkheid, de regeling rond belangenconflicten en de rol van de commissaris. 

Dat alles gebeurt vanuit een goede kennis van en dus veel aandacht voor de praktijk. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

 

Documentatie