Datum dinsdag 11 oktober 2022 - 14:00 -17:30
Locatie DE MONTIL (Moortelstraat 8, 1790 Affligem-Essene)
ACKE Lieven

 

Het seminarie zal de concepten kapitaal/vermogensbescherming, alarmbelprocedure en going concern behandelen zoals gewijzigd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), en in het bijzonder de gevolgen van deze nieuwe bepalingen voor de opdrachten van de bedrijfsrevisoren. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Documentatie