Datum donderdag 7 december 2023 - 09:30 -17:30
Locatie IBR - Emile Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel
VAN HOOF Eric

Rosseel Sybrand

VAN DEN KEYBUS Tom

09u00

Ontvangst

09u30

Inleiding : Introductie van de sprekers en verwachtingen van de deelnemers

09u45

Wie zijn de vakbonden en hoe werken zij ?

 

Het sociaal overleg in België

 

-        De drie niveaus

 

-        De vertegenwoordiging van de werknemers in de bedrijven – Rol en bevoegdheden van de overlegorganen : de ondernemingsraad, het comité PB en de vakbondsafvaardiging

 

Casus

10u45   

De richtlijnen voor de controle van de revisorenkantoren door het CTR

11u00    

Pauze

11u15

KB EFI – wat/ wanneer 

11u35

Inleving in specifieke situaties met betrekking tot de rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de ondernemingsraad en de werknemersvertegenwoordigers (groepswerk)

12u00

Verslaggeving per groep in plenaire sessie en debrief met de sprekers/ experten

12u30

Lunch 

13u30

Inleving in specifieke situaties met focus op continuïteit (groepswerk)

14u00

Verslaggeving per groep in plenaire sessie en debrief met de sprekers/ experten

14h15

De 24 goede praktijken en de verwachtingen van de vakbonden

15h15

Pauze

15h30

Nieuwe norm van het IBR: waar staan we ?

16h00

Einde van de studiedag en conclusies


De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

Documentatie