Datum woensdag 9 december 2020 - 14:00 -16:00
Locatie -
PHILIPS Sarah

RENDERS Tom

Workshop

Het doel van deze workshop is niet alleen inzicht krijgen in het wettelijk kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, maar ook het in de praktijk toepassen van deze verplichtingen door de bedrijfsrevisoren.

Aan de deelnemers zullen praktische situaties worden voorgelegd, die met name betrekking zullen hebben op de identificatie van de klant, van zijn uiteindelijke begunstigden alsook de opvolging van atypische verrichtingen die kenmerkend kunnen zijn voor witwas- of terrorismefinancieringsdelicten.

De deelname aan de workshop is beperkt tot personen die door de ondernemingen zijn aangewezen als verantwoordelijke voor de toepassing van de anti-witwaswet (compliance officer) en personen met ervaring of een goede kennis van de antiwitwaswetgeving.

Deze laatsten kunnen bij deze gelegenheid hun ervaring uitwisselen en zo de inhoud van de workshop verrijken voor alle deelnemers. 

Documentatie