Datum dinsdag 24 november 2020 - 14:00 -16:00
Locatie -
LEIN Jan

GYSEMANS Nele

Tijdens dit seminarie wijzen gespecialiseerde advocaten van het kantoor Claeys & Engels u op de belangrijkste elementen voor uw klanten op het gebied van arbeidsrecht en “Compensation & Benefits” waarmee u, in de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren, rekening dient te houden.

Met betrekking tot arbeidsrecht wordt bijzondere aandacht besteed aan de (aankomende) ontwikkelingen op wetgevend vlak alsook op de relevante ontwikkelingen in de rechtspraak gedurende 2020. Met betrekking tot “Compensation & Benefits” gaan we in op de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak van 2020 alsook de praktijkervaringen hieromtrent (o.a. mobiliteitsbudget, winstpremie, het sociaal loonbegrip, ...).

Documentatie