Datum woensdag 16 februari 2022 - 09:00 -16:00
Locatie Nog te bepalen
CLEYMANS Dirk

VAN GEYT Paul

EGGERMONT François-Guillaume

VAN DEN BOSSCHE Bergie

Het doel van deze dag is de wettelijke taak van de commissaris (bedrijfsrevisor) met betrekking tot de ondernemingsraden toe te lichten in al zijn aspecten. Hierbij wordt voor elk van de onderwerpen, uitgaande van de wettelijke regelingen, de praktische toepassing en de pedagogische benadering, de actie van de commissaris toegelicht door vertegenwoordigers van het beroep, de werkgeversorganisatie VBO en de vakbondsorganisatie ACV. Het is eveneens de bedoeling om een reflectie, reactie en discussie op gang te brengen over de manier waarop de bedrijfsrevisor zich moet en/of kan bewegen in deze wettelijke taak en dit tussen de verschillende belanghebbende partijen. Alle vragen van de deelnemers zijn uiteraard welkom.

Het geheel wordt geleid door de voormalige verantwoordelijke van de economische inspectie der ondernemingsraden die de acties van de overheid ter zake zal kaderen.

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

Documentatie