Datum vrijdag 19 november 2021 - 13:00 -15:00
Locatie Online
ACKE Lieven

Het IBR heeft samen met het ITAA een ontwerp van norm opgesteld, die in het jargon de “effectennorm” wordt genoemd, inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.

De “effectennorm” beoogt de opdrachten van de beroepsbeoefenaar in het kader van de volgende verrichtingen:

  • De uitgifte van nieuwe aandelen zoals beoogd door de artikelen 5:120-121 en 7:178-179 WVV;
  • De wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen (winstbewijzen) zoals beoogd door de artikelen 5:102, 6:87 en 7:155 WVV;
  • De uitgiftes van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten zoals beoogd door de artikelen 5:122 en 7:180 WVV;
  • De beperking of opheffing van het voorkeurrecht, al dan niet ten gunste van een of meer personen die niet behoren tot het personeel (art. 5:130-131 & 7:191-193 WVV).

Vanuit de norm wordt inhoudelijk ingegaan op de voormelde opdrachten die worden toevertrouwd aan de commissaris of, voor vennootschappen die geen commissaris hebben, aan een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant.  


De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info 

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf 

 

Documentatie