Datum woensdag 20 oktober 2021 - 13:00 -17:00
Locatie IBR - Emile Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel
TRUMPENER Jeroen

De noodzaak bestaat steeds meer om op een efficiënte manier gebruik te kunnen maken van de informatie (o.a. elektronische data) aangeleverd door de onderneming die het mogelijk maakt om populaties voor 100% te kunnen controleren. Vaak worden data-analyse procedures aangedragen als dé oplossing om efficiënter te kunnen auditen, echter zonder concreet de weerslag hiervan op een realistische wijze te evalueren op de geplande uit te voeren werkzaamheden. Doelstelling van dit seminarie is om na te gaan hoe bedrijfsrevisoren data-analyse procedures kunnen inbouwen in hun huidige audit aanpak en welke stappen zij concreet dienen te ondernemen voor het verkrijgen en evalueren van data.

 

Wij hopen onder meer op volgende vragen een antwoord te bieden:

  • in welke mate kan je data-analyse procedures uitvoeren binnen de huidige ISA-context?
  • welke tools zijn er ter beschikking op de markt voor het uitvoeren van data-analyse procedures?
  • welke vragen kan of moet ik als bedrijfsrevisor aan personen van de IT/boekhoudafdeling stellen om de juiste data voor data-analyse procedures te verkrijgen?
  • welke informatie dient door de onderneming te worden aangeleverd om de audit zo doelgericht mogelijk te laten verlopen?
  • hoe dien ik als bedrijfsrevisor de volledigheid en accuraatheid van de aangeleverde informatie te verifiëren?
  • welke data-analyse procedures kan ik overwegen om uit te voeren tijdens de verschillende audit-fases?


Deze sessie zal doorgaan in de vorm van een hybride sessie.

Indien u inschrijft voor deze sessie, contacteren wij u zodra duidelijk is hoeveel mensen we live mogen ontvangen. U kan op dat moment aangeven of u online dan wel live wenst deel te nemen.

Door uw inschrijving voor dit seminarie verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

Documentatie