Datum donderdag 1 december 2022 - 09:00 -12:00
Locatie Online
ROLLIER Paul

Cauwe Alexia

de BONHOME Olivier

QUAIRIAT Nils

  

Aangezien de basisbeginselen van de GDPR in principe bekend zijn, zullen wij in dit tweetalig webinar onder andere volgende punten bespreken:

  • De aandachtspunten en de nieuwigheden van de GDPR voor bedrijfsrevisoren;
  • Informatiebeveiliging en gegevensbescherming;
  • GDPR check-up van een bedrijfsrevisorenkantoor. 

Voorbeelddocumenten zullen ook ter beschikking worden gesteld. 

De webinar wordt gehouden in het Nederlands en het Frans zonder vertaling. 

 De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info 

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf 

 

****  

Les principes de base du RGPD étant en principe connus, nous aborderons dans le cadre de ce séminaire bilingue, notamment :

  • Les points d’attention et les nouveautés du RGPD pour les réviseurs d’entreprises ;
  • La sécurité de l'information et la protection des données ;
  • Cas pratique : check-up RGPD d'un cabinet de révision.

Des modèles de documents seront également mis à disposition. 

Le wébinaire sera animé en français et en néerlandais sans traduction. 

La participation est gratuite pour les réviseurs et les stagiaires. Pour les tiers, les tarifs se trouvent sur notre site internet : https://www.icci.be/fr/evenements/infos-pratiques

 

Conditions générales pour les formations à distance (Wébinaires) :

https://www.icci.be/docs/default-source/fr/documents/formation/conditions-generales/conditions-générales-des-formations-à-distance_f-20-05-2021.pdf

 

Documentatie