Datum vrijdag 22 september 2023 - 13:30 -17:00
Locatie DE MONTIL (Moortelstraat 8, 1790 Affligem-Essene)
MULKENS Steven

Enkel toegankelijk voor bedrijfsrevisoren en stagiairs. 

In het kader van de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft de Europese Commissie de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) belast met het ontwikkelen van rapportagestandaarden op het gebied van duurzaamheid (ESRS). Het doel is ervoor te zorgen dat ondernemingen zinvolle, vergelijkbare en betrouwbare informatie over materiële duurzaamheidsonderwerpen publiceren. Alle ondernemingen, die binnen de scope van CSRD vallen, zullen deze standaarden in rekening dienen te nemen in het kader van hun duurzaamheidsrapportage.

In deze module presenteren we de algemene structuur van de verschillende ESRS-standaarden. Vervolgens gaan we dieper in op de twee verplichte thematische standaarden (E1 - Klimaatverandering en S1 – Eigen werknemers) en de enige governance standaard (G1 - Bedrijfsethiek), waarbij we stilstaan bij de kwalitatieve rapporteringsvereisten uit deze standaarden. We zullen ook de vereiste prestatie-indicatoren (KPI's) analyseren en toelichten aan de hand van  praktijkvoorbeelden. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis

 

Documentatie