Datum dinsdag 26 januari 2021 - 14:00 -16:00
Locatie -
DE CLIPPELE Olivier

HERVORMING VAN HET BURGERLIJK ERFRECHT

Inwerkingtreding op 1 september 2018

1.                Voorbehouden erfdeel van de kinderen = de helft van de nalatenschap (= goederen bij overlijden + schenkingen)

2.                Afschaffing van het voorbehouden erfdeel van de ouders: blijven gewone erfgenamen bij afwezigheid van kinderen (elk 1/4e)

3.                Het voorbehouden erfdeel van de overlevende echtgenoot blijft behouden maar wordt licht verminderd

4.                Behoud van de Valkeniers-clausule in geval van kinderen uit een vorige relatie

5.                De globale erfovereenkomst over een toekomstige nalatenschap

6.                Gelijke behandeling van roerende en onroerende schenkingen

7.                Enkel inbreng in waarde

-        Verklaring van behoud

-        Wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

 De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

Documentatie