Datum donderdag 26 januari 2023 - 13:30 -17:00
Locatie IBR - Emile Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel
ACKE Lieven

 

In dit seminarie komen de recente ontwikkelingen in de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer aan bod die van belang zijn voor de commissaris. 

Omdat gepoogd wordt om zoveel mogelijk in te spelen op de juridische actualiteit, is de specifieke inhoud van dit seminarie momenteel nog niet volledig afgebakend. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Documentatie