Datum woensdag 8 juni 2022 - 13:00 -15:00
Locatie Online
ACKE Lieven

 

Er is veel inkt gevloeid over de uitkeringstesten. Het CBN-advies inzake uitkeringstesten bij dividenduitkering krijgt uiteindelijk definitieve vorm. 

De komende afsluitperiode lijkt het uitgelezen moment om tot een (poging tot) synthese te komen. 

Tevens moet een aanvang genomen worden met de analyse van andere vormen van “uitkeringen”, zoals bijvoorbeeld de uittreding/uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

 

Documentatie