Datum dinsdag 11 oktober 2022 - 10:00 -12:00
Locatie Online
ACKE Lieven

 

Het referentiekader waarbinnen de auditor optreedt is continu in beweging. 

Het zwaartepunt van het seminarie zal dan ook liggen op de wijzingen doorgevoerd door het zopas goedgekeurde Wetboek vennootschappen en verenigingen. Hoe wordt de alarmbelprocedure georganiseerd in de kapitaalloze BV ? Hebben de indicatoren van dreigende discontinu├»teit een andere invulling gekregen ? Is de rol van de vennootschapsorganen gewijzigd ? 

Ook de reconciliatie van de principes en voorschriften vervat in ISA 570 enerzijds en het vennootschapsrechtelijke begrippenkader anderzijds krijgt ruime aandacht. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

 

Documentatie