Datum woensdag 24 november 2021 - 13:30 -17:00
Locatie IBR - Emile Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel
LEIN Jan

GYSEMANS Nele

Tijdens dit seminarie wijzen gespecialiseerde advocaten van het kantoor Claeys & Engels u op de belangrijkste elementen voor uw klanten op het gebied van arbeidsrecht en “Compensation & Benefits” waarmee u, in de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren, rekening dient te houden. Met betrekking tot arbeidsrecht wordt bijzondere aandacht besteed aan de (aankomende) ontwikkelingen op wetgevend vlak alsook op de relevante ontwikkelingen in de rechtspraak gedurende 2021. Met betrekking tot “Compensation & Benefits” gaan we in op de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak van 2021 alsook de praktijkervaringen hieromtrent (o.a. telewerk, mobiliteitsbudget, winstpremie, het sociaal loonbegrip, ...).

 Door uw inschrijving voor dit seminarie verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden.

 De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

Documentatie