Datum woensdag 21 april 2021 - 10:00 -12:00
Locatie Online
ACKE Lieven

Tijdens dit ochtendwebinar zullen we de door het ICCI in 2020 gepubliceerde FAQ Covid-19 en hun updates in 2020 en 2021 doornemen. Dit zal de gelegenheid zijn om na te gaan welke FAQ in 2021 nog steeds relevant zijn in het licht van de gezondheids- en economische ontwikkelingen, met  de impact van deze crisis op de ondernemingen en onze controles, alsook om de belangrijkste effecten op de jaarrekeningcontrole 2020 te bespreken. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

Documentatie