Datum dinsdag 30 november 2021 - 13:00 -17:00
Locatie Online
HEMSCHOOTE Piet

HAEMERS Frank

Door de opeenvolgende evoluties van de antiwitwaswet zijn de verplichtingen opgelegd aan de bedrijfsrevisoren aanzienlijk verhoogd, vooral met betrekking tot de aanvaarding van klantenrelaties, de selectie en opleiding van het personeel, het klantenonderzoek ten aanzien van de verrichtingen van de cliƫnten en de verklaring van verdenking aan de CFI.

 

Teneinde aan deze verplichtingen te voldoen, dienen de bedrijfsrevisorenkantoren bijzondere procedures vast te stellen.

 

Het seminarie zal gericht zijn op de verplichtingen opgelegd aan de revisoren met betrekking tot de aanvaarding van hun klantenrelaties (identificatie, toekenning van een risiconiveau, formele aanvaarding, enz.) en de opsporing en behandeling van atypische verrichtingen, alsook tot de aanneming en toepassing van procedures die het voor de kantoren mogelijk maken om de antiwitwaswet na te leven.

 

Ten slotte zal er ook bijzondere aandacht worden besteed aan de controle van de toepassing van de wet die het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) zal uitvoeren bij de kwaliteitscontroles.

 Door uw inschrijving voor dit seminarie verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden.

 De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

Documentatie