Datum woensdag 14 september 2022 - 09:00 -12:30
Locatie DE MONTIL (Moortelstraat 8, 1790 Affligem-Essene)
EVERSDIJK Wouter

 

Workshop 

Ook al kennen we in België momenteel het zogenaamde Endorsementproces, de herziene ISA’s met betrekking tot de controleverklaringen zijn internationaal van toepassing op de controles van de jaarrekeningen voor de boekjaren die afgesloten worden op 15 december 2016 of later. 

Dit impliceert dat niet alleen onze controles maar ook onze dossiers ISA-compliant moeten zijn. 

In deze interactieve workshop zal aan de hand van een praktijkcasus de risicoanalyse worden uitgewerkt. Hierbij zal aandacht worden besteed aan het onderkennen en het documenteren van risico’s waaronder revenue recognition en management override, naast het selecteren van de gewenste controlemaatregelen om de onderkende risico’s te mitigeren. 

De praktijkcasus zal voor aanvang van de workshop aan de deelnemers worden toegezonden. Het is noodzakelijk dat elke deelnemer kennis neemt van de inhoud van de casus vóór de workshop. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Documentatie