Datum woensdag 28 september 2022 - 14:00 -16:00
Locatie Online
VAN HAVERMAET Tom

 

Deze webinar legt kort uit wat IFRS is en in welke gevallen je IFRS kan of moet gebruiken in België. Vervolgens gaan we in vogelvlucht over de belangrijkste verschillen tussen Belgian GAAP en IFRS. Tenslotte bespreken we kort uit hoe een conversie van Belgian GAAP naar IFRS typisch in z’n werk gaat. 

Het is een basisopleiding IFRS, specifiek georganiseerd voor wie niet vertrouwd is met deze internationale rapporteringsstandaarden. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

 

Documentatie