Datum donderdag 16 december 2021 - 13:30 -17:00
Locatie Online
PHILIPS Sarah

DIERICK Felice

Het doel van dit seminarie betreft het verwerven van inzichten in het wettelijk kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, alsook de praktijktoepassingen van deze verplichtingen door de bedrijfsrevisoren.

Aan de deelnemers zullen praktische situaties worden voorgelegd, die met name betrekking zullen hebben op de identificatie van de klant, van zijn uiteindelijke begunstigden alsook de opvolging van atypische verrichtingen die kenmerkend kunnen zijn voor witwas- of terrorismefinancieringsdelicten.

De deelname aan het seminarie is beperkt tot personen die door de ondernemingen zijn aangewezen als verantwoordelijke voor de toepassing van de anti-witwaswet (compliance officer) en personen met ervaring of een goede kennis van de antiwitwaswetgeving.

Deze laatsten kunnen bij deze gelegenheid hun ervaring uitwisselen en zo de inhoud van het seminarie verrijken voor alle deelnemers.

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

Documentatie