Datum dinsdag 12 november 2019 - 13:30 -17:00
Locatie IBR - Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
RENDERS Tom

PHILIPS Sarah

Via deze workshop worden een aantal situaties besproken in kleinere groepen en dit zowel met betrekking tot identificatie, alsook met betrekking tot mogelijke meldingsplicht.

Naast de directe materie van de workshop, beoogt deze sessie eveneens informele contacten te bevorderen tussen de verschillende AML-verantwoordelijken om tot een betere uitwisseling van kennis te komen.

Documentatie