Datum dinsdag 12 december 2023 - 10:00 -13:00
Locatie Online
VERSCHELDEN Peter


De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft als taak door middel van adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot het ontwikkelen van de leer van het boekhouden en de beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding.

Hiermee vervult de Commissie haar taak als Belgische accounting standard setter. Er werden in de periode van 2018 - 2022, over een periode van vijf jaar, in totaal 88 nieuwe of herziene adviezen gepubliceerd, in belangrijke mate op vraag van ondernemers, werknemers en beroepsbeoefenaars waaronder accountants, boekhouders en bedrijfsrevisoren. Er zijn evenwel nog GEEN adviezen gepubliceerd in 2023.

Tijdens deze webinar kunnen daarom GEEN nieuwe adviezen worden besproken. Er zal om die reden een selectie worden gemaakt van de voor de dagdagelijkse praktijk meest relevante adviezen van de afgelopen 5 jaar. Een capita selecta dus uit die 88 adviezen uit de periode 2018-2022. Ook enkele IBB’s (Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht) komen aan bod.


De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

Documentatie