Datum dinsdag 6 september 2022 - 09:00 -12:30
Locatie DE MONTIL (Moortelstraat 8, 1790 Affligem-Essene)
EVERSDIJK Wouter

 

Workshop 

De doelstelling van dit seminarie is het vergroten van kennis en inzicht van de controlestandaarden, de samenhang tussen deze standaarden en overige relevante regelgeving. Dit draagt bij tot een efficiënte en effectieve toepassing van de controlestandaarden in de praktijk. 

De wet- en regelgeving voor de controlepraktijk zijn voortdurend in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen. In deze workshop wordt de samenhang en opzet van de ISA’s 100-720 behandeld. 

Het seminarie wordt gekenmerkt door het bespreken van de inhoud van de betreffende standaarden aan de hand van praktijkvoorbeelden. De opzet van dit seminarie is zodanig dat u ook praktijkcasuïstiek ter discussie kunt inbrengen. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Documentatie