3 februari 2022

In de huidige context van de Covid-19-gezondheidscrisis werden financiële middelen toegekend aan ziekenhuizen zodat zij het hoofd kunnen bieden aan de bijkomende kosten en/of de daling van de inkomsten ten opzichte van hun gebruikelijke werking. Deze financiële middelen werden toegekend in de vorm van thesaurievoorschotten.

Naar aanleiding van de verzending van de eerste voorlopige afrekeningen voor het eerste semester van 2020 door de FOD Volksgezondheid is gebleken dat er significante verschillen bestonden tussen de afdrachtenpercentages (retrocessiepercentages) die door de ziekenhuizen worden berekend en de percentages berekend door de FOD op basis van de Finhosta-gegevens.

Het RIZIV en de FOD willen derhalve de bedrijfsrevisoren inschakelen om de consistentie van de door de ziekenhuizen vastgestelde berekening te verifiëren.

Voor bijkomende informatie, zie Mededeling 2022/02 van het IBR van 3 februari 2022.

Hieronder staan een model van opdrachtbrief en verslag op basis van ISRS 4400.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.