5 mei 2013

 

Kan het ICCI helpen bij de hieronder geschetste situatie?

 

In de tekst van het IBR-seminarie van 19 mei 2008 inzake Waardering van de Onderneming, wordt vanaf pagina 2 melding gemaakt van “Toelichting ontwerp van technische nota IBR-IAB”.

De vraag is of deze technische nota werd gepubliceerd? Zo neen, kan men enkele recente, goede werken/publicaties/teksten aanraden inzake het onderwerp 'Waardering van ondernemingen', zonder volledig te willen zijn?

 

Als antwoord op de gestelde vraag, en na navraag bij de interne diensten van het IBR en het IAB, kan het ICCI meedelen dat er geen technische nota IBR-IAB omtrent het onderwerp “waardering van ondernemingen” werd gepubliceerd.

 

Wel heeft de Commissie SME/SMP van het IBR omtrent dit onderwerp een platform met leidraden en praktische tools ontwikkeld, teneinde de bedrijfsrevisor de nodige professionele tools voor de waarderings-opdracht ter beschikking te stellen ( [1] ).

 

Er bestaan talrijke publicaties over het onderwerp “Waardering van ondernemingen” die allemaal raadpleegbaar zijn in de bibliotheek van het IBR-IAB. Voor meer informatie hieromtrent kan men altijd contact opnemen met de Documentatiedienst van het IBR (e-mail: bib@ibr-ire.be). 

 

Voor de volledigheid verwijst het ICCI nog naar een naslagwerk (PDF-formaat, Nederlands op het einde) uitgaande van het IBR zelf, met name: IBR, De tussenkomst van de bedrijfsrevisor in het kader van een waardering van een onderneming, Studies IBR, 2003 ( [2] ).

 


______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.