27 maart 2013

Een Nederlandse besloten vennootschap wil emigreren naar België. Moet er voor deze “actie” een revisoraal verslag worden opgesteld?

 

Artikel 112 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht bepaalt het volgende: 

De verplaatsing van de statutaire zetel van een rechtspersoon van een Staat naar een andere gebeurt slechts zonder onderbreking in de rechtspersoonlijkheid wanneer zij plaatsvindt met inachtneming van de voorwaarden waaronder het recht van deze Staten zulks toestaat.

  Wanneer een rechtspersoon zijn statutaire zetel verplaatst naar het grondgebied van een andere Staat, wordt hij vanaf de verplaatsing beheerst door het recht van die Staat.”.

De bovenvermelde wet en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien in geen revisoraal verslag ingeval van verplaatsing naar België van een buitenlandse vennootschap.

De boekhoudkundige gevolgen van de zetelverplaatsing naar België van een vennootschap opgericht naar buitenlands recht zijn geanalyseerd in het advies 2011/2 van 8 december 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), dat beschikbaar is op www.cnc‑cbn.be, onder de rubriek “Advies”.

 

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.