11 januari 2013

Welke vermeldingen dient de commissaris in zijn verslag op te nemen in onderstaande situatie?

 

Voor de eerste maal is in een vennootschap een commissaris benoemd. In het verleden (boekjaar voor benoeming) heeft de vennootschap een onroerend goed aangekocht zonder dat de procedure van tegenstrijdig belang werd nageleefd.
De impact is materieel.

 

Men beschrijft de situatie waar men voor de eerste maal als commissaris werd benoemd in een vennootschap die in het boekjaar die de benoeming voorafgaat een onroerend goed heeft aangekocht zonder dat de procedure van tegenstrijdig belang werd nageleefd. Men stelt het ICCI de vraag welke vermeldingen de commissaris desgevallend dient op te nemen in zijn verslag.

Men vermeldt de rechtsvorm van de betrokken vennootschap niet in de vraagstelling. In het antwoord verwijst het ICCI naar de bepalingen van toepassing op de NV, maar het Wetboek van vennootschappen (W. Venn.) / Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV.) bevat analoge voorschriften voor de BVBA / BV.

Het niet-naleven van de procedure heeft zich voorgedaan tijdens een boekjaar waar men nog niet in functie was. Bijgevolg kan men niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze inbreuk op het Wetboek van vennootschappen / Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Rekening houdend met de bepalingen van artikel 523, § 2 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 5:77, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die eventueel later nog tot de nietigheid van de verrichting kunnen leiden, raadt het ICCI aan om de raad van bestuur te verzoeken een einde te stellen aan deze onwettige handeling door nu de volledige procedure toe te passen als regularisatie.

Indien de onwettige situatie niet wordt geregulariseerd, dient men de door de vennootschap gelopen risico’s te beoordelen en de nodige conclusies te trekken in het commissarisverslag.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.