22 juni 2020

Neerlegging van de jaarrekening bij de NBB over de periode van 1 januari 2020 – 27 maart 2020 ingeval van ontbinding en vereffening in één akte die kort na de goedkeuring van de jaarrekening gebeurt

 

De volgende concrete situatie in het kader van de ontbinding en vereffening in één akte van een vennootschap wordt beschreven:

 

  • normaal einde boekjaar 2019: 31 december 2019; en
  • ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte: 27 maart 2020.

 

De jaarrekening over het boekjaar 2019 wordt opgemaakt en dient te worden neergelegd door het bestuursorgaan. Ingevolge de procedure inzake ontbinding en vereffening in één akte, wordt geen vereffenaar aangesteld.

 

Hierbij wordt de vraag gesteld wat het standpunt van het ICCI is inzake de mogelijke neerlegging van de jaarrekening over de periode van 1 januari 2020 – 27 maart 2020.  

 

  1. Het ICCI verwijst wederom naar haar standpunt vermeld in het ICCI-advies van 3 maart 2020 dat stelt dat er volgens het ICCI geen uitzondering bestaat op de verplichting van het neerleggen van de jaarrekening bij de NBB in het geval van een ontbinding en vereffening in één akte die kort na de goedkeuring van de jaarrekening zou gebeuren (in casu de periode van 1 januari 2020 – 27 maart 2020).

 

Op basis van artikel 2:70 in fine WVV heeft de ontbinding immers de afsluiting van het boekjaar tot gevolg, zodat voor deze korte periode van 1 januari 2020 – 27 maart 2020 (i.e. datum van de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte) overeenkomstig artikel 3:10 WVV nog een jaarrekening dient te worden neergelegd bij de NBB.

 

Het is pas na datum van sluiting van de vereffening (in casu datum van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte: 27 maart 2020) dat de vereffening werd voltooid en er conform artikel 2:99 WVV geen jaarrekening meer dient te worden neergelegd. 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.