25 juni 2015

Mag de opdracht van de commissaris na de hernieuwde termijn van drie jaar voor één jaar verlengd worden om de vereniging de mogelijkheid te geven een beperkte aanbesteding tot aanstelling van een bedrijfsrevisor uit te schrijven om alzo te voldoen aan de wet op de overheidsopdrachten?

 

Of is het quasi automatisch terug een mandaat van 3 jaar en moet de vereniging maar zien om binnen 2 jaar de aanbesteding uit te schrijven?

Overeenkomstig artikel 17, § 7 van de VZW-wet van 27 juni 1921 / artikel 3:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn de artikelen 130 e.v. van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:58 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op VZW’s die een commissaris hebben benoemd. Op basis van het eerste lid van artikel135, § 1 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:61, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de duur van het mandaat van de commissaris vastgelegd op een hernieuwbare termijn van drie jaar. Deze termijn is wel degelijk een dwingende minimum- en maximumtermijn [1]. Bijgevolg is het ICCI van oordeel dat de verlenging van het mandaat van de commissaris met één jaar na de hernieuwde termijn van drie jaar niet mogelijk is.

Voor de volledigheid wenst het ICCI nog te verwijzen naar de modellen van bijzonder bestek voor de toekenning van commissarismandaten of andere opdrachten aan bedrijfsrevisoren zoals voorgesteld door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) [2]. Betreffende het model van bijzonder bestek in het kader van een overheidsopdracht die betrekking heeft op de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, verwijzen wij meer in het bijzonder naar het vierde hoofdstuk “Duur van het commissarismandaat in het kader van een overheidsopdracht”

[1] Cf. B. Tilleman, Het statuut van de commissaris, Brugge, die Keure, 2007, p. 103, nr. 183.

[2] Cf. https://sfprod.icci.be/nl/publicaties-en-tools/modeldocumenten/modeldocumenten-detail-page/model-van-bijzonder-bestek.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.