29 mei 2015

Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

 

Men zag op de website van het ICCI een bestek staan voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor.

Als onderwijs-VZW is men gehouden de diensten aan te besteden via een overheidsopdracht. Mag men van dit model vrij gebruik maken en kan dit model worden aangepast aan de noden van een VZW in het kader van onderwijs (inclusief AGIOn-subsidiëring, jaarrekening volgens het VSKO-model)?

 

Het model van bestek dat door het ICCI wordt gepubliceerd geldt enkel als voorbeeld. Bijgevolg kan dit model vrij worden gebruikt en aangepast aan de noden van een VZW in het kader van onderwijs (inclusief AGIOn-subsidiëring, jaarrekening volgens het VSKO-model).

 

 

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.